SPI Logo

Szpitalny Portal Informacyjny


   Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu     Szpitalny Portal Informacyjny (SPI) udostępnia pacjentom internetową rezerwację usług oferowanych przez szpital.

     Rejestracja nowego pacjenta jest pierwszym krokiem do uzyskania dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego. Rejestracja umożliwia przekazanie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu informacji o pacjencie. Uzyskanie pełnego dostępu do Szpitalnego Portalu Informacyjnego wymaga potwierdzenia poprawności przekazanych informacji.

     Po dokonanej rejestracji w Szpitalnym Portalu Informacyjnym w celu autoryzacji założonego konta tj. otrzymania nazwy użytkownika i hasła należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do jednej z trzech lokalizacji: